eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.66

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 53
Nummer: 66


<-Forrige . Indhold . Næste->

66.

24 Juli 1626.

Skøde paa en Gaard i Højbrostræde.

Christian IV skøder »till os elskelige Steffen Rode, borger och induonner her vdj Kiøbenhaffn, och hans arffuinger en Hans Kong. Maytz. gaard och grundt her vdj forskrefne Kiøbenhaffn, ligendis paa den vestre side vdt till Høybrostræde her i byen nest synden op till os elskelige fru Lisbeth Bille thill Førsløff, affgangne Siguort Beckis effterleffuerske, hindis gaard och eiendomb. Breden paa den grundt opmurede bygningh vdt till Høybroestræde fra forskrefne fru Lisbettis gaard och till hiørnedt ved Leyerstredett aff sønder i nør er thri och fyrgetiffue alne, breden thuert offuer gaarden fra forskrefne fru Lisbetz huus och bygningh igiennom Steffen Rodis portt vdt till Leyerstreditt aff sønder i nør er sex och thrediuge allene en halff quartter, breden bagh i gaarden i vester fra forskrefne fru Lisbetz stalde och bygningh och vdt till Leyerstredett, aff sønder i nør, er thiuff allen ringer j quartter, lengden paa samme gaardtz eiendom paa synder side emodt forskrefne fru Lisbetz stall fra Høigbrostredett aff øster i vester er ni och thrediuge allene tho quartter halff andett fingersbred, lengden paa samme gaardtz eiendomb till den norder side igiennom hussit fra Høybrostredgaarden och stalden emodt forskrefne fru Lisbetz portrum aff øster i vester er halfftrediesindtztiuffge tho alne halfftredie quartter tho fingers bred, lengden paa den gandske platz fra Høybrostrede langs Leierstredett emod forskrefne fru Lisbetz hus och eiendomb aff øster i vester ehr halffthrediesindtztiuffue otte alne thoe quarter halffthredie fingers bredt, med huis bygning der nu paastaar, huilchen forskrefne« osv. Giffuitt Haffniæ den 24 julij anno 1626.

Sæl. Registre XVIII. 106-107.

III s.53

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 11 20:44:39 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top