eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.644

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 399-400
Nummer: 644


<-Forrige . Indhold . Næste->

644.

16 Maj 1652.

Navigationslærer Bagge Vandal maa blive boende i Nr. 18 ved Holmens Kirke.

Frederik 3 giøre alle vitterligt, att efftersom os elskelig Bage Wandell underdanigst lader anholde och begiere, att hannem motte

III s.399

bevilges att forbliffue udi dett huus nr. 18, som hand nu iboer och skoell udi holder, efftersom hans instrumenter aff fløttning forderffues, och hand derpaa nogen bekostning fororsages att giøre, da haffuer vi paa hanns underdanigste ansøgning och begiering naadigst bevilgett och tillatt saa och hermed bevilger och tillader, att hand maae forbliffue och boe udi dett huus nr. 18, som hand nu beboer och skoell iholder, saa lenge vi hannem udi forskreffne vor tieniste behøffuer. Forbiudendes etc. Hafniæ 16 maij 1652.

Sæl. Registre XXIII. 244-45.

III s.400

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 20 20:21:15 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top