eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.619

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 380
Nummer: 619


<-Forrige . Indhold . Næste->

619.

17 Dec. 1651.

Privilegium for Væverne.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom samptlige veffuere, boendis her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, hos os vnderdanigst andrage och berette, at dennem aff adskillige, som andre handtvercher veed och bruger och dennem dog iche [haffue] lert, vdi forbemelte veffuer handtverch skall skee stoer indpas, med vnderdanigst ansøgning och begiering, at saadant dennem til beste maatte forandris, da haffue vi paa forskreffne veffueris vnderdanigste ansøgning och begiering naadigst for gaat anseet at forordne och paabjude saa och hermed forordner och paabiuder, at hereffter ingen, som forbemelte veffuer handtverch hos mestere iche lert eller och anden handtverch veed och bruger huor aff dee sig nere kand, maa her vdi bemelte vor kiøbsted Kiøbenhaffn, indtil anden anordning skeer, bruge forbemelte veffuer handtverch eller och for andre der vdi arbeide, dog skall ingen hermed formeent vere at giøre for sig selff och til sin egen behoff huis hannem løster, saa och forbemelte veffuere tiltencht vere at giøre got vstraffeligt arbeide och det for saa billig priis till huem det behøffuer at selge och affhende, at ingen sig med billighed deroffuer kand haffue at besverge. Bydendis etc. Hafniæ 17 decembris 1651.

Sæl. Registre XXIII 173.

III s.380

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 15 20:29:41 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top