eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.618

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 379-380
Nummer: 618


<-Forrige . Indhold . Næste->

618.

1 Dec. 1651.

En arvingløs Kapital maa tilfalde Vartov.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom hoes os vnderdanigst andragis och berettis, at een mand ved naffn Hans Cortsen Tydsk fra vor kiøbsted Ydsted vdi vort land Skaane med sin hustrue Boedel Mogensdatter 1644 dend 8 juli for een sum penge, som skall vere indkommen vdi Wartous hospital her for vor kiøbsted Kiøbenhaffn, huor effter och quinden først der effter och manden for vngefehr 2 1/2 aar siden ved døden skall vere affgangen, med vnderdanigst begiering, at effterdi endnu ingen arffuinger sig effter hannem haffuer angiffuet eller sig hans effterlatte formue tilholdet, vi da naadigst vilde bevilge, at de fattige vdi forneffnte Wartou maatte nyde och beholde huis arff och formue, som effter forskreffne affgangne Hans Cortsen Tydsk kand findis och opspørgis, da haffuer vi paa forskreffne vnderdanigste ansøgning och begiering naadigst bevilget och tillat saa och hermed bevilger och tillader, at de fattige vdi forskreffne Wartou maa nyde och beholde huis gods och formue effter affgangne Hans Cortsen Thydsk kand søgis, findis eller opspørgis, saa viit os der vdinden med rette tilkomme kand, effterdi saa ingen skall vere funden,

III s.379

som sig forskreffne arff vil vedkiende. Forbydendes etc. Hafniæ 1 decembris 1651.

Sæl. Registre XXIII. 171.

III s.380

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 15 20:26:02 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top