eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.617

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 379
Nummer: 617


<-Forrige . Indhold . Næste->

617.

23 Nov. 1651.

Privilegium for Silke- og Klædefarvere.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom silche- och kledefarffuerne her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn vnderdanigst klageligen lader andrage, huorledis at dem vdi deris nering och handtverch skall skee indpas och affbrech med adskillige andre haandtverchs folch, som sig aff deris eget handverch billigen nere burde och som forskreffne deris handverch icke lært haffuer, da haffuer vj paa deris vnderdanigste ansøgning och begiering naadigst for gaat anseet at paabiude och forordne saa och hermed, indtil anden anordning skeer, paabiuder och forordner, at ingen her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, som anden handtverch bruger och iche bemelte silche- och kledefarffuer handtverch hos mestere lert haffuer, de forskreffne silche och klede farffuere til skade maa bruge eller nogen farffuetegn vdhenge, thi bede vi och biude etc. Hafniæ 23 novembris 1651.

Sæl. Registre XXIII. 169.

III s.379

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 15 20:22:10 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top