eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.586

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 368
Nummer: 586


<-Forrige . Indhold . Næste->

586.

1 Maj 1651.

Gældsbrev til de Fattige.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom wi effter dend affreyninng, som paa vort rentekammer med de fattigis directorer paa de fattigis wegne her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffnn giort er, befindis bemelte Kiøbenhaffns byes fattige at være skyldig bleffvenn tuende och tyffve tusinde syff hundrede firesindstyffve och 1 rdlr. nitten skilling for atskilligt spindverck, som vdi woris elskelige kierre her faders, salig och høylofflig ihukommelse, regieringstid aff bemelte fattigis forstandere paa deris weyne vdi Børnehusit er bleffuen leffverit, da loffve wi hermed for os och woris effterkommere konninger udi Danmarck och chronen forbemelte 22781 rdlr. 19 skilling det første mueligt er at betale, och indtil dend tid betalingen skeer skall dennem fra dette vort breffs dato bereynit giffvis aarlig och sædvannlige rennte. Kiøbennhaffvenn denn 1 maij 1651.

Sæl. Registre XXIII. 74.

III s.368

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 15 18:19:03 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top