eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.573

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 357
Nummer: 573


<-Forrige . Indhold . Næste->

573.

23 Jan. 1651.

Hofslagteren faar Bolig i Laxegade.

Frederik 3 gøre alle witterligt, att efftersom Hans Hermandsønn, woris hoffslackter, wnderdanigst lader anholde och begiere, att hannd och hanns hustrue deris liffs tid maa beholde och beboe dend woninng paa hiørnit aff Laxegadenn i Skipperboderne her for wortt slaatt Kiøbenhaffnn, som hannd nu nyder, efftersom hannd wnderdanigst beretter att hannd denn øde haffuer antagitt och endeel derpaa bekaasted, da haffue wi paa forbemelte hans vnderdanigste ansøgning och begiering naadigst bevilgit och tillat, saa och her med bevilger och tillader, at forbemeldte Hans Hermandsøn och hanns hustru begge deris liffs tid maa beholde och besidde den waaninnge vdi forbemelte Skipperboderne i forbemelte Laxegade, som de nu vdi boer, saa och at deris arffvinger, naar de forbemelte waaninger quiterer, skall erstatis huis billig och udvendig bekaastning da befindis aff forbemelte Hans Hermandsøn och hans hustru derpaa att være annvennt. Forbydendes etc. Hafniæ den 23 januarij 1651.

Sæl Registre XXIII. 10-11.

III s.357

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 15 10:37:37 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top