eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.570

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 356
Nummer: 570


<-Forrige . Indhold . Næste->

570.

21 Dec. 1650.

Niels Holst faar 20 Aars Frihed for den ham udviste Grund i den ny By.

Frederik 3 gøre alle witterligt, at efftersom Niels Holdst, voris distilerer, vnderdanigst lader andrage och berette, at hannem en byggeplads er wdviist och tillmaalt langs vdi den dybe gamle graff vden for denn gamle vold, huor hand icke alleine med stor bekaastning haffuer maat nederbryde den gamle vold, men endochsaa hennte iord andensteds fra till at opfylde graffvenn, efftersom iordenn, som tagis aff denn nederbrutte vold, icke nær der till kunde forslaa, med vnderdanigst begiering derfor, at de privilegier, som dennem ere forunndt, der vdi dend ny bye kiøbsteds bygning opsættendis vorder, paa 12 aars tid naadigst ere forvnndte, paa 20 aars tid paa forbemelte hans plads och bygning matte priviligeris, da haffue wi vdi betracktning aff dennd store omkaastninng, som hannd allerede paa forbemelte plads anvennt haffuer och her effter annvennde skall, paa forbemelte hanns vnderdanigste ansøgninng naadigst bevilgit och tillat, saa och her med bevilger och tillader, at hannd paa 20 aars tid maa nyde och beholde alle de friheder och privilegier, som anndre, der vdi dend ny bye byggenndis vorder, paa 12 aars tid ere forvnndte, effter der paa vdgiffne aabne breffs viidere indhold. Forbydendes etc. Hafniæ den 21 decembris 1650.

Sæl. Registre XXII. 514.

III s.356

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 15 09:16:58 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top