eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.52

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 45
Nummer: 52


<-Forrige . Indhold . Næste->

52.

29 Marts 1625.

Skøde paa en Gaard ved Stranden paa Hjørnet af Boldhusstræde.

Christian IV skøder »thill neruerendis breffuiser Hendrich Charstensen suckerbager her vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn och hans arffuinger en vor och chronens gaard her vdj forskrefne vor kiøbsted Kiøbenhaffn, langs vd ved Stranden thuertt offuer fra vort Rente cammer, liggendis paa hiørnitt østen for adelgaden, som løber fra Stranden och op vdj vore ny boder, och strecker sigh vdj lengden vd med forskrefne gade indthill vor Boldhus muer paa den norder side, och langs med voris wbygte platz paa den østerende; samme gaard och eiendomb, som den nu ehr bygtt, begrebitt och indhegnitt, och med sine thuende vdbøgtt offuerheng paa den øster gaffuel, epther en lodline fra dett øffuerste paa gaufllen och neder thill jorden, lengden paa den vester ende fra forskrefne vortt Boldhus och thill hiørnitt vd ved Stranden aff noer och vdj sønder ehr fire och threduve allen itt halff quarter, breden langs vd med Stranden paa den sønder side aff vester och vdj øster ehr ni och thiuffue allen thoe quarter mindre itt fingers bred, lengden paa den øster ende aff sønder och vdj nøer ehr en och threduve allen itt quarter mindre itt fingersbred, breden paa den norder side aff øster och vdj vester langs vd med forskrefne vortt Boldhus ehr syff och thyffue allen halffanden quarter thoe fingers bred, med huis bygning och jordtzmon« osv. Giffued paa Kiøbenhaffns slott den 29 martij anno 1625.

Sæl. Registre XVIII. 18.

III s.45

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 11 19:19:06 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top