eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.486

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 329
Nummer: 486


<-Forrige . Indhold . Næste->

486.

12 April 1650.

Privilegium for dem som forfærdige Høleer og Skæreknive. Jfr. Nr. 327.

Frederik 3 giøre alle vitterligt, at efftersom voris elskelige kiere her fader, salig och højlofflig ihukommellse, nogen tid forleden naadigst haffuer bevilget och tilladt Christen Alkenbregt kleinsmed och Hans Vindber zeisesmied, borger och jndvaanere her i vor kiøbsted Kiøbenhaffn, at forskaffe fra fremmede steder mestere her i vort land Sieland at giøre hiøleer och skierekniffue och dennem der ret at forhandle, da paa dett dennem aff fremmede icke skall giøres indtrengsell paa samme deris handell, ville vj naadigst paabudet haffue, at aff alle hiøleer och skierekniffue, som uden riget giort ere och vdj 10 aar effter dette vort breffs dato till forskreffne vort land Sieland ført vorder, skall giffues udj tolld 2 rixdaler aff huer dosin. Desmidlertid skall forskreffne Christian Alkenbregt och Hans Vindber forpligt vere att sellge huer dosin aff deris hiøleer och skerekniffue for syff slette daler, mens de som sellgis paa vexell, saa de hues brøstfelldige, som deriblant kunde findis, igien anamme, skall de selge dosinet for 7 1/2 slette daler. Huo her imod at giøre betreffes, stande derfor till rette och straffis som vedbør. Hafniæ 12 aprilis 1650.

Sæl. Registre XXII. 316-17.

III s.329

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 13 20:54:25 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top