eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.482

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 325
Nummer: 482


<-Forrige . Indhold . Næste->

482.

7 Marts 1650.

Skøde paa et Hus paa Gammelmønt.

Frederik 3 skøder til »Espen Pedersen Aars och Anders Andersen Hals, begge skibstømmermend, och deris arffuinger en vor och kronens vaaninger liggendis paa dend Gamle mønt nest op till Klandermøllen, dog med dend condition, om vj det i fremtiden igien behøffuer, skall de det for lige pris, som de det nu fore anammer effter vordering, nemlig trej hundrede slette daler, igien affstaa. Men hues de paa samme vaaning her effter vjdere bekoster och anvender, skall dennem igien effter v-villige mends taxt och vordering erstattes och betalis, om vj samme vaaning ellers igien begierer, huilken vaaning er vdj lengden sexten en halff alen en toll, breden er ti allen et korter, gaardsrommett dertill er 16 allen ind imod Gethusett, huilken forskreffne vaaning« etc. Haffniæ 7 martij 1650.

Sæl. Registre XXII. 287.

III s.325

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 13 18:31:37 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top