eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.478

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 322-323
Nummer: 478


<-Forrige . Indhold . Næste->

478.

7 Feb. 1650.

Apotheker Samuel Meyer faar Stadfæstelse paa sine Privilegier. Jfr. Nr. 364.

Frederik 3 giøre alle vitterligt, at efftersom hos os vnderdanigst anholldis om confirmation paa et voris elskelige kiere her faders, salige och højlofflig jhukommellse, os elskelig Samuel Mejer,

III s.322

apotecher her udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, paa hans apoteche sammesteds naadigst forvnte privilegie, huilke lyde ord fra ord som effterfølger: Christian 4 giøre alle vitteriigt osv. som Nr. 364. Da haffue vj paa forskreffne Samuell Meyer apotecher vnderdanigste ansøgning och begiering forskreffne voris elskelige kiere hr. faders salig och højlofflig ihukommellsis till hannem vdgiffne privilegie udi alle des ord, clausuler och pungter naadigst confirmeret, fulldbyrdet och stadfest, saa och dend hermed confirmerer, fulldbyrder och stadfester. Forbydendis etc. Haffniæ 7 februarii 1650.

Sæl. Registre XXII. 264.

III s.323

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 13 18:12:39 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top