eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.473

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 319
Nummer: 473


<-Forrige . Indhold . Næste->

473.

11 Jan. 1650.

Holmens aftakkede Folk høre fremdeles under Holmens Jurisdiktion.

Frederik 3 giøre alle vitterligt, att efftersom voris elskelige kiere her fader etc. haffuer ladet vdgaa et sitt oben breff, Holmens afftakede folk angaaende, lydendis ord effter andit som føllger: Christian 4 giøre alle vitterligt, at vj naadigst haffuer bevilgit och tillatt, saa och hermed bevilger och tillader, att alle vore tienere, som till denne dag haffuer veret vdj voris tieniste paa Bremmerholmen och nu ere afftackede, maa vere och bliffue vnder forskrefne Bremerholms justicie och jurisdiction udi alle maader ligesom tillforn, indtill de fulldkommeligen bliffuer affbetalt, hues dennem med rette kand tilkomme. Forbydendes alle och enhuer etc. Frederiksborg 14 junij 1647. Christian. Da ville vj forskreffen oben breff i alle des ord, clausuler och pungter naadigst haffue confirmeret, fulldbyrdet och stadfest, saa och hermed confirmerer, fulldbyrder och stadfester. Forbydendes etc. Haffniæ 11 januarii 1650.

Sæl. Registre XXII. 255.

III s.319

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 12 20:29:11 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top