eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.464

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 315
Nummer: 464


<-Forrige . Indhold . Næste->

464.

1 Maj 1649.

Søpas til Island.

Frederik 3 giøre alle vitterligt, at efftersom skipper Oluff Hendrichsen, indvaaner her udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, agter med sit førende skib, naffnlig St. Johannes, at begiffue sig herfra och till vort land Island och siden fremdelis dermed vjdere at begiffue, huor hand sig och sine medrederis gaffn och beste kand søge, och effter leyligheden hid tilbage igien, da bede vj venligen vore kiere naboer och forwanter, saa och byde och befale vore eigne skibscaptainer, vdligger och ellers andre, som hand paa hans reise hender fore at komme, atj lader hannem sicker och frj vbehindrett fremb och tilbage passere och repassere, och dersom hand aff storm och v-vejr trengis vdi nogen aff eders haffner, i da hannem for billig betaling vndsetter med hues hand kand behøffue. Det ville vj med forskreffne vore venner, naboer och forvanter udj lige eller andre maader forskyllde och aff voris egne vndersaatter saa hafft haffue. Haffniæ 1 maij 1649.

Sæl. Registre XXII. 177.

III s.315

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 12 19:11:46 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top