eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.460

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 314
Nummer: 460


<-Forrige . Indhold . Næste->

460.

14 April 1649.

De, som bo ved Børsen og paa Slotspladsen, høre fremdeles til Kristianshavns Kirke.

Frederik 3 giøre alle vitterligt, efftersom sig nogen tuist och jrring begiffuer imellom presterne sampt skolens betienter udj vor kiøbsted Christianshaffn och dennem som boer bag Børsen, huor aff en deell sig tillhollder at vjlle søge den tydske kirke udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn, v-anseett voris elskelig kiere her fader, salig och højlofflig jhukommelse, dend 9 januarii 1640 skall haffue ladet giøre dend naadigste anording, at børsmesteren saa vellsom de der boer ved Børsen och paa Slotzplatzen for forskreffne Kiøbenhaffns slott skulle svare till och vnder forskreffne Christianshaffn, imeden och alld dend stund same bye er vnder Kiøbenhaffns slott. Da paa det alle och enhuer, som det vedkommer, sig dereffter kunde vjde at rette, ville vj naadigst at forskreffne børsmester och andre ved forskreffne Børs och Slotzplatz boendis med hustru, børn och folk her effter som tillforn skall rette sig effter voris højstbemelte her faders breff och hollde forskreffne Christianshaffns kirke for deris rette sognekirke, giørendis och giffuendis forskreffne kirkes och skoles betiente hues de dennem med rette skylldig er och bør at giffue. Forbydendis etc. Haffniæ 14 aprilis 1649.

Sæl. Registre XXII. 165.

III s.314

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 11 20:48:43 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top