eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.458

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 313
Nummer: 458


<-Forrige . Indhold . Næste->

458.

31 Marts 1649.

Slagterne maa købe Fedekvæg overalt i Riget.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom vore vndersaatter, borger och jndvaaner her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, som er udi slagterlauget hersammesteds, hos os vnderdanigst lader andrage och berette, att de sig skall haffue tillforpligt till byens vnderhollding och fornødenhed att fall hollde fersk oxe och lammekiød, saa der icke skulle fattis vdi slagterboderne, med vnderdanigst begiering, att dett dennem derfor maatte tillades och bevilges, paa det saadant desto bedre, aff dennem maatte efterkommes, at kiøbe fede slagte øxen och andett, som fornøden giøres til slagteriet ved lige at hollde, her vdi riget, huor de dennem for penge till kiøbs bekomme kunde, da haffue vi paa saadan deris vnderdanigste anmoding och begiering naadigst bevilget och tillatt, saa och hermed bewilger och tillader samptlige slagtere, som ere udj slagterlauget her i forskreffne vor kiøbsted Kiøbenhaffn, at de her udi vort rige Danmark, huor de dett for penge tilkiøbs bekomme kand, maa till forskreffne deris slagteries her i byen fornødenhed kiøbe och sig tillforhandle fæde øxen och andett, som de dertill kunde tillkiøbs bekomme och behøffue, dog att de intet imod voris vdgangne reces och anordning om øxenhandell sig forseer eller forgriber. Haffniæ 31 martii 1649.

Sæl. Registre XXII. 158-59.

III s.313

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 11 20:39:55 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top