eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.441

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 304-305
Nummer: 441


<-Forrige . Indhold . Næste->

441.

31 Juli 1648.

Stadfæstelse paa en Bryggergaard.

Frederik 3 giøre alle witterligt, efftersom Wollff Raffn, ridefoget offuer Kiøbenhaffns leen, hos os wnderdanigst lader andrage och berette, at dend gaard hand her wdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn i boer

III s.304

liggendes wdi Broleggerstredet nogen tid forleden med brøggerlaffuets samtøcke skall were bewillget att were en brøggergaard och nyde samme privilegier som andre brøggergaarde her sammesteds, dog deres privilegier hermed wforkrenkett, med wnderdanigst begiering wj saadan brøggerlaffuets med borgemester och raads her wdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn samtøcke hannem wndte bewillning paa forskrefne hans gaard naadigst wille confirmere. Da haffuer wj paa saadan forskrefne Wollff Raffns wnderdanigste ansøgning forskrefne brøggerlaffuets hannem wndte bewillning naadigst confirmerit och fulldbyrdt, saa och hermed confirmerer och fulldbyrder, saa at forskrefne hans gaard, liggendis wdi Broleggerstredet, hereffter skall were i brøggergaardenes tall och nyde lige privilegier, som andre brøggergaarde her sammesteds. Haffniæ 31 julii 1648.

Sæl. Registre XXII. 12.

III s.305

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 8 20:28:40 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top