eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.434

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 294-295
Nummer: 434


<-Forrige . Indhold . Næste->

434.

12 Feb. 1648.

Skøde paa Stolestade i Holmens Kirke for en Mand, som bor ved Børsen.

Christian 4 giøre alle witterligt, at efftersom »os elskelige Jean de Clerc, borger och handelsmand, boendis wed Børsen udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn hos os underdanigst lader andholle wi hannem maadigst wille tilstede, at hans hustru en stolestade i Holmens kirke mod billig rettighed till kirken motte udwises och bewilgis, erbydendis derhos paa sin hustrues wegne at wille giffe och giøre all den pligtt och rettighed til sin rette sogneprest och kirke paa Christianshaffn, som andre sognefolk sammesteds giøre och giffe, daa effterdi wi ey naadigst see kand saadan at kand skee enten presten, Christianshaffn eller Holmens kirke till nogen skade eller præjudice, haffer wi hermet naadigst bewilget Jean de Clerkis hustru at maa for billig wederlag til Holmens kirke aff kirkewergerne udwisis en stolestade sammestedtz,

III s.294

dog saa at presten och kirken paa Christianshaffn intet paa deris rettighed kortis i nogen maade. Fredriksborg den 12 februarij anno 1648.

Sæl. Registre XXI. 758-59.

III s.295

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 8 10:57:20 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top