eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.433

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 294
Nummer: 433


<-Forrige . Indhold . Næste->

433.

6 Feb. 1648.

Bestalling for en Tilsynsmand ved Smeltehuset (ved Mønten).

Christian 4 antager nerwerende Jørgen Prydtz hereffter och hidindtil paa widere ordre at skulle opwarte smeltehuset wed wor kiøbsted Kiøbenhaffn och haffe derpaa met alt huis derpaa dependerer den inspection, som til wor tieneste och hannem forsuarlig wedkommer, for huilken hans tieneste wi hannem aarligen naadiget bewilget haffer tre hundrede rd., som hannem aff wort eget kammer skall bliffe lefferet och giffet saa och derforuden saa meget proviant aarligen aff wort provianthuus, som Caspar Erbach bewilget er, huilken proviant wor proviant skriffer, den som nu er eller hereffter kommendis worder, hannem ufeylbarligen, i meden och ald den stund hand samme smelthuus opwarter, aarligen skall følge lade. Derhos haffer wi bemelte Jørgen Plitz(!) bewilget at beholle och nyde den besolling, wi hannem naadigst forundt och bewilget haffer at were wardin wed mynten och der at blife saa lenge hand sig flittig och well forholler. Fredriksborg den 6 februarij 1648.

Sæl. Registre XXI. 757-58.

III s.294

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 8 10:50:11 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top