eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.388

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 263-264
Nummer: 388


<-Forrige . Indhold . Næste->

388.

13 Maj 1646.

Der maa opsættes et Orgel i Holmens Kirke.

Christian 4 giøre alle witterligt, at efftersom Jørgen Lorentz, organist till St. Nicolaj kircke her i wor kiøbsted Kiøbenhaffn, hos os wnderdanigst haffer ladet andrage och andholle, at udi Holmens kirke et orewerk motte opsettes och hand det for (ved) andre enten wed sig

III s.263

selff eller andre erlige personer motte betiene, efftersom menigheden der sammesteds dermet och gierne skall tilfredtz wære effter hans beretning, daa haffer wi paa saadan hans wnderdanigste andmodning naadigst bewilget och tillat, saa och her med bewilger och tillader, at et orewerk i fornefnde Holmens kirke paa den aff os dertil forordnede sted, dog uden os nogen omkostning enten for fornefnde orewerk eller des opsettelse at tilskriffe i ringeste maade, saa och fornefnde Jørgen Lorentz det enten wed sig selff eller anden døgtig person maa betiene, for huilken hans tieneste hand och met menigheden der sammesteds handle kand, at de hannem, om de ellers hans tieneste der begierer, noget till løn bewilger, efftersom wi hannem derfore ingen besolling giffe wille. Forbydendis etc. Haffniæ den 13 maij 1646.

Sæl. Registre XXI. 484-85.

III s.264

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 6 11:18:32 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top