eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.384

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 262
Nummer: 384


<-Forrige . Indhold . Næste->

384.

22 April 1646.

Forbud mod at sælge Brød i Nyboder til Forprang for den der beskikkede Bager.

Christian 4 giøre alle witterligt, at efftersom Abraham Holterman, wores forordinerede bager udi wores ny waaninger wed St. Anne broe uden for wor kiøbsted Kiøbenhaffn, underdanigst for os lader andrage, huorledes borgerne her i wor kiøbsted Kiøbenhaffn hannem indpas giører i sin næring och wed høkere och andre lader brød i fornefnde wore waaninger till forprang udselge, daa wille wi naadigst forbudet haffue, saa och hermet alworligen forbyde fornefnde bagere och andre forprangere, i huo det och ere eller were kunde, fornefnde Abraham Holterman herimod nogen forfang at giøre, met mindre de will haffe forbrut brødet, huormet de i saa maade bøtrædis, och ellers stande tillrette som wedbør, huoreffter enhuer som det wedkommer kand haffe sig at rette och for skade tage ware. Dog skall fornefnde Abraham Holtermann derimod forpligt wære dennem, som i woris ny waaninger boer, med fornøden och wellbaget brød at forsyne, saa der ingen klage effter kommer, saafremt hand denne wores benaading acter at nyde. Hafniæ 22 aprilis 1646.

Sæl. Registre XXI. 454.

III s.262

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 6 10:30:51 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top