eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.373

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 256-257
Nummer: 373


<-Forrige . Indhold . Næste->

373.

4 Maj 1645.

Bryggerlavet forpagter Ølaccisen.

Christian 4 giøre alle witterligt, efftersom os elskelige Steen Beck till Wandaas och Melckor Oldeland till Vggersleffgaard, vore mend, tienere och rentemestere och befalingsmend udj Herridzvad closter och Rinscloster, vnderdanigst paa vore vegne haffver accorderet med oldermendene och bisiderne qdj brøggerlauget herudj vor kiøbsted Kiøbenhaffn paa forskreffne laugs vegne om dansk øell och maltens accise hersammesteds, att de den paa trey nestfølgende aars tid skulle beholde, beregnet fra Philippi Jacobi dag j nerverende aar 1645, och der aff till os och chronen aarligen udgiffve till gode rede och paa vore rentecammer lade leffvere 12 rdlr. aarligen, halffparten till St. Martini dag och den anden halffve part till huer Philippi Jacobi

III s.256

dag, da ville wi saadan contract och forening aff forskreffne vore rentemestere paa voris naadigste behag opretted med forskreffne brøgerlaugs oldermand och bisidere naadigst haffve confirmeret och stadfest, saa och hermed confirmerer och stadfester. Forbydendis alle och huer etc. Giffvet Haffniæ den 4 maji anno 1645.

Sæl. Registre XXI. 360.

III s.257

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 5 21:11:31 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top