eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.366

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 251-252
Nummer: 366


<-Forrige . Indhold . Næste->

366.

16 Nov. 1644.

Dr. Helvig Diderich beskikkes til kgl. Livlæge og Læge ved Børnehuset, samt til Botanicus.

Christian 4 antager os elskelig dr. Helvig Diderich at skall vere voris liffmedicus och skall hand vere os huld och tro, vores sundhed och huis en medico [bør] at haffve udi ackt altid betraekte, medicamenta, som till os prepareres, pro tempore offververe, saa vijt hand kand vere tilstede. Disligeste haffve wj hannom och naadigst antaget och bestillet at skall vere medicus udj Børnehuset her udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, och haffve wj med hannom naadigst accorderet, at hand skall selff forskaffe gode, dycktige och wstraffelige medicamenter, som kand fornøden giøris till børnenes cur sammesteds, saa vel som god salve, som den forordnede badsker udi forskreffne Børnehus till plaster skall forbruge, for huilke begge tienister, medicamenter och salve wi hannom naadigst haffver tilsagt aarligen at will lade giffve 1200 rdlr. in specie, som hannom aarligen aff wort

III s.251

rentekammer til gode [rede] skall erlegges. Herforuden haffve wj hannom naadigst bestillet at skall vere voris botanicus och haffve fligtig indseende med haffven her ved forskreffne wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och skall hand tilholde vrtegaardsmanden, at hand sig beflitter at haffve alle de simplicia, som groer udi wore lande, huorfor wj hannom haffver aarligen tilsagt 200 rdlr. in specie. Och skall ald forskreffne hans besolding begynde och angaa fra den første novembris sist forleden och siden continueris ald den stund, wj hannom naadigst udj forskreffne woris tienist ackter at bruge. Bedendis og biudendis osv. Giffvet Haffniæ den 16 novembris 1644.

Sæl. Registre XXI. 314-15.

III s.252

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 5 11:42:24 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top