eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.363

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 249
Nummer: 363


<-Forrige . Indhold . Næste->

363.

6 Marts 1644.

Mikkel Krakovitz forskaanes for Vagthold.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom Mickel Cracovitz, voris organist, giffver tillkiende, huorledis hannom skall anmodis at holde wackt her vdj byen lige ved andre borgere her samme steds, vnderdaninst begierendis hand for samme wackthold maa vere forskaanet saa lenge hand er vdi voris daglig tieniste och opvartning, daa haffve vi naadigst bevilget och tillat och her med bevilger och tillader, at forskreffne Michel Cracovitz maa och skall, saa lenge hand er vdi voris daglige tieniste och opvartning, vere frj och forskaanet for vackt at holde her vdi byen, w-anset hand en gaard her sammested haffver sig til forhandlet, anseendis hand icke vdi voris capel kand bevise os den tilbørlig tieniste, icke heller vdj daglig opvartning och hellers huad hannom befalis vere tillstede, dersom hand wecktere skall holde. Forbydendis etc. Giffvet Haffniæ den 6 martij 1644.

Sæl. Registre XXI. 281.

III s.249

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor dec 5 08:36:13 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top