eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.36

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 31
Nummer: 36


<-Forrige . Indhold . Næste->

36.

24 Juni 1593.

Lejebrev paa en Gaard paa Hjørnet af Klosterstræde og Fiskertorvet.

Jens Wibe, Borger i Kjøbenhavn, tilstaar at have lejet af Universitetet »en Universitetz gaard och grund, som ieg selff iboer, liggendis her wdj Københaffn paa den hiørne vdj Klosterstræde, norden for gaden paa Fisker torffuit oc østen for Klosterstræden, tuert offuer for Lauritz Benedictis gaard oc nest westen optill m. Michell Møller bartskers gaard, wdj lenge och brede, som hand nu begreben oc forfunden er, som ieg en deel haffuer arffuit effter min salige hustro Kirstine Pedersdaatter, salige Reinholt Morthenssons effterleffuerske, som forscrefne gaard och grund kiøbte till sig aff salige m. Simon Bartskers effterleffuerskis fuldmyndige verge, effter kiøbebreffuens lydeisse, som ieg dennem haffuer forebaaren, en deel kiøbt til mig aff salige Reinholt Mortenssøns oc Kirstine Pedersdaatters arffuinge samptligen, som de tuende affkald der paa nocksom beuiser« for en Afgift af 21 Mark 5 Skilling og 1 Hvid, som Mynten nu er, istedenfor 16 Mark, som før gik deraf, paa de sædvanlige Betingelser. Vidner vare »Thorben Jenssøn oc Bertel Christenssøn, borgere her sammesteds«. Kiøbenhaffn den 24 junij anno 1593.

Afskrift efter Orig. paa Perg. af Jon Mortensen i Ny kgl. Saml. 727 i Fol.

III s.31

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 6 20:57:49 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top