eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.359

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 246-247
Nummer: 359


<-Forrige . Indhold . Næste->

359.

29 April 1643.

Mageskifte mellem Kongen og Vartov Hospital.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom os elskelige her Frederich Retz till Tygestrup, ridder, wor mand, tiener och befalningsmand paa wor slott Wordingborg, nu for magelaug och evig eyendom vnderdanigst haffver vdlagt till os och wore effterkommere konninger vdi Danmarck och cronen paa Wartou hospitals wegne effterskreffne hans gaarde och gods aff hans jordgods, liggendis vdi wor land Sieland j Faxseherrit i Kongsted sogen, Grunderup gaard, Søffren Pedersøn paaboer, skylder aarligen smør v fierding, lam ij, gies ij, aure ij skiepper, hønss ij, foernøed j, giesterie aure iij tønder. Nock en øde gaard i Grunderup bye, som Søffren Pedersøn och brugger under sin anden gaards jord, Peder Knudsøn paa boede, skylder aarligen smør j tønde, lamb j, gaas j, aure j skeppe, høns ij, fønød j, gesterie aure ij tønder, skouff till forskreffne tuende gaarde

III s.246

till 150 suins olden; nock vdi Faxeherret i Egede sogn i Rønnede fire gaarde, den første, Oluff Pedersøn paaboer, skylder aarligen landgildpenge ij marck xij Sk., smør j fierding, lam j, gaas j, aure j skeppe, høns ij, fønød j, gesterie aure ij tønder; den anden, Lauridtz Mortensøn Knøppel paaboer, skylder aarligen landgildpenge ij marck iiij Sk., smør j fierding, lam j, gaas j, aure j skeppe, høns ij, fønød j, giesterie aure ij tønner; den tredie, Hans Knoppel paaboer, skylder aarligen byg j pund, smør j fierding, lam j, gaas j, aure j skeppe, høns ij, fønød j, gesterie aure ij tønder; den fierde, Niels Pedersen Fynboe paaboer, skylder aarligen biug j pund, smør j fierding, lam j, gaas j, aure j skippe, høns ij, fønød j, gesterie aure ij tønder, och er skouff till forskreffne gaarde j Rønnede till xx suins olden. Ett gadehus, Mogens Hansøn paaboer, giffver j daler. I Mierløseherrett i Søstrup sogen i Tingtved bye en gaard, Lauridz Jespersøn paaboer, skylder aarligen rug j pund, biug j pund, aure j tønde, lam j, med ald forskreffne gaarde och godses eyendom, landgilde, herlighed, rente och rette tilleggelse, aldelis intet vndertaget i nogen maade, efftersom dett breff forskreffne her Friderich Reedtz os och cronen paa Wartou hospitals wegne vnderdaanigst derpaa giffvett haffver, ydermere formelder och vdviser, daa haffver wi dermed till fylliste wederlagt naadigst igien vdlagt effterskreffne forskreffne Wartou hospitals gaarde och gods liggendis i forskreffne wor land Seeland i Tybiergherret Øster sogen i Opperup bye en gaard, Poffvel Markusøn paaboer, skylder aarligen biug xl skipper, roug vj skepper, landgildepenge j marck; Niels Oluffsøn skylder aarligen rug j pund, biug ij pund, landgildpenge iij marck, aff halff Hestehaffven j tønde biug; Madtz Christensøn skylder aarligen biug j pund, rug j pund, landgildpenge ij marck; Jørgen Andersøn skylder aarligen biug j pund, roug j pund, landgildpenge ij mark; Jørgen Madtzen skylder aarligen byg j pund, rug j pund, landgildpenge ij marck; Oluff Poffvelsøn skylder aarligen biug xl skipper, rug vj skepper, landgildepenge ij mark; Jens Lauritzsøn skylder aarligen biug xl skipper, rug vj skipper, landgildpenge j mark, nock aff Kaars engen j otting smør, aff halff Hestehaffven j tønde biug. Nock er till Odderup skouff till 20 suins olden, herforvden aff husmend, som intet er regnet i taxten, Niels Røed skylder vj mark, Rasmus Søffrensøn vj mark, Oluff Nielsøn vj mark, Anders Oluffsøn iij mark. Huilcke forskreffne Wartou hospitals gaarde och gods etc. Giffvett Haffniæ den 29 aprilis 1643.

Sæl. Registre XXI. 247-48.

III s.247

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 4 21:29:41 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top