eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.352

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 244
Nummer: 352


<-Forrige . Indhold . Næste->

352.

16 Feb. 1643.

Renteskriver Søren Rasmussens Enke forskaanes for borgerlig Tynge.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom Karen, affgangen Søffren Rasmussen, woris førige renteskriffuers effterleffuerske, jndwaanerske wdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, wnderdanigst hos os haffuer ladett anholde wj naadigst ville beuilge att hund for borgerlig skatt och tynge maatte forskaanis, effterdj hun aldelis jngen borgerlig nering och handtering bruger, da effterdi forskreffne [hendis] førrige hosbonde os nogen thil thredive aar haffuer thiendt, haffver wj naadigst bewilget och thilladt, saa och her med bewilger och thillader forskreffne Karen, affgangne Søren Rasmussens, att maa were fri och forskaanitt for skatt och ald anden borgerlig och byes thynge och besuering, imeden och ald den stund hund ingen borgerlig nering och handteering bruger. Forbydendis etc. Hafniæ 16 februarij anno 1643.

Sæl. Registre XXI. 223.

III s.244

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 9 16:56:12 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top