eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.350

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 243
Nummer: 350


<-Forrige . Indhold . Næste->

350.

8 Feb. 1643.

Tilladelse til at staa aabenbar Skrifte i Høje Taastrup Kirke.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom Anders Pedersen, borger och jndwohner her udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, wnderdanigst for os haffuer ladet andrage, huorledis hans datter ved naffn Karen Andersdatter sig aff hindis throloffuede festemand skall haffue ladet beligge och med sit foster her paa landet udj en bye, Høye Thostrup kaldet, førind deris sammenvielse er bleffuen forløst, wnderdanigst begierendis wj naadigst wille bevilge forskreffne hans datter Karen Andersdatter med hindis throloffuede festemandt at motte der udj forskreffne Thostrups kirche staa obenbare skriffte, effterdj hund der wdj sognet med hindis foster ehr bleffuen forløst, da haffue wi naadigst bewilgett och tilladt, saa och her med bewilger och tbillader forskreffne Karen Andersdatter med hindis throeloffuede festemand at maa udj forskreffne Thostrup kirche staa obenbare skriffte tilsammen. Forbiudendis etc. Hafniæ 8 februarij anno 1643.

Sæl Registre XXI. 216-17.

III s.243

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 4 10:41:26 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top