eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.35

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 30
Nummer: 35


<-Forrige . Indhold . Næste->

35.

4 Nov. 1583.

Skøde paa en Gaard ved Stranden.

Wij effterschreffne Chresten Chrestensen, byefogitt j Kiøbenhaffn, Michell Nielsen, borgemester, Albert Albertsen, Olluff Morthensen, raadmendt, och Seuerin Chrestinsen, byeschriffuer sammestedtzs, giøre alle witterligt met thette vort obne breff, at aar effter Gudtz byrdt mdlxxxiij, mandagen thend iiij nouembris paa Kiøbenhaffns byeting war skicket for os och mange dannemendt flere, som thend dag till tinge forsamblede ware, fornumstig mandt Hans Hunt och vdi lougligt tingsliudt met haandt och mundt skiødte fran seg, sin hustroe, børn och arffuinge till erlig mandt Johan Jellesen, begge borgere her i Kiøbenhaffn, hans børn och arffuinge enn gaardt met huse, bøgning och gaardtzrom, liggendes ved Stranden her sammestedtzs, østen nest vptill velbyrdig Jørgen Rosenkrandtzes och vesten for Helge Peder Dringelbergs gaarde, huilken forscrefne gaard osv.

Johan Jellesens Søn Johan Johansen skøder 28 Juli 1600 Halvdelen af samme Gaard til sin Broder Gellius Johansen, dens Grænser opgives da at være østen for Holger Rosenkrandses og vesten for velb. Johan Dues Gaarde og der tilføjes, at Gellius skal yde den sædvanlige Jordskyld deraf til »Ministerio (Prædikanterne) her i Byen«. 6 Febr. 1607 fæster Biskop Peder Vinstrup, Peder Munk og Oluff Madsen, Borgmestere, og Niels Clausen, Hans Bang, Oluf Kok, Prædikantere i Kjøbenhavn, St. Mikkels Alters Gaard ved Stranden østen for Tolder Søren Ingemands og vesten for velb. Johan Dues Gaard til Hellicke Brun, Skipper og Borger i Kjøbenhavn, for aarlig Afgift af 16 Mk. danske. 27 Feb. 1607 skøder Jelle (ovenfor Gellius) Johansen med sin Hustru Margrete Pedersdatters Samtykke samme Gaard til ovennævnte Hellike Brun. 6 Sept. 1608 fæster Biskop Peder Vinstrup, Borgmestrene Peder Munk og Chr. Albretsen, Præsterne Peder Skjelderup, Hans Bang og Oluf Kok samme Gaard til Henrik Fyren den ældre. 20 Jan. 1622 skøder Henrik Fiuren den ældre samme Gaard til sin Svoger Peter Musfeldt, dens Beliggenhed er vesten for kgl. Renteskriver Anders Olufsens og østen for afgange Søren Ingemands Gaarde, »strækkende udi nør med tvende Vaaninger ud til Læderstræde«. Til Vitterlighed underskrev hans Sønner Doctor Jørgen Fiuren og Henrik Fiuren den yngre. - Alle disse Dokumenter ejes af Hr. Urtekræmmer E. C. Tryde som Ejer af Nr. 46 ved Gammelstrand.

III s.30

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 6 20:51:43 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top