eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.342

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 235
Nummer: 342


<-Forrige . Indhold . Næste->

342.

23 Nov. 1642.

Bestalling for en Tapetserer ved de kgl. Slotte.

Christian 4 antager »nerwerende Giertt Pippers at skall her effter tage ware paa tapeseri paa alle wore slotte, dett at renovere och reenhollde vden ald mackell och smitte, som der paa effter denne dag findis kand, och haffue wi for samme hans tieniste naadigst bewilget aarligen at wilde lade giffue jtt hundrede och tiuffue currante daler; disligeste haffuer wi och naadigst bewilget, at hand for skatt och ald anden wore och byes tynge maa were forskaanet ald dend stund, hand sig vdi samme wor tieneste forholder som det sig bør. Och skall forskreffne hans pension begynde och angaa fra dette wortt breffs dato och endis aarsdagen dernest effter, och siden at continuere jmeden och ald den stund hand vdi samme wor tieniste forbliffuer. Biudendis« etc. Giffuet Hafniæ 23 novembris anno 1642.

Sæl. Registre XXI. 185-86.

III s.235

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 3 09:35:32 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top