eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.336

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 232
Nummer: 336


<-Forrige . Indhold . Næste->

336.

19 Juni 1642.

Skøde paa en Grund paa Kristianshavn.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom os elskelig Jockum Beck til Gladsaxe, wor mand och tienner, haffuer soldt, skiødt och affhendt fra sig och sine arffuinger en gaard vdi wor kiøbsted Christianshaffn liggendis, som wi naadigst for rum tid siden haffuer giffuet affgangne Sigword Grubbe till Hoffdall, effter samme Jockumb Beckis skiødis widere formelding, och er maalet derpaa som effterfølger: først er forskreffne platz for wed Strandgaden fra Nickell Kockis och indtill Jens Poffuelsens otte och førgetiuffue allen, dernest vdi Kongens gade jmellemb forskreffne Nickel Koch och Jens Poffuelsens otte och førgetiuffue allen, siden fra Strandgaden och indtill Kongensgade halffemtesindtztiuffue och sex allen, sammeledis fra Strandgaden med haffn och fortoug effter forskreffne maall vdi breden till vdi den dybe strømb, ligesom andre hans naboer aff os derpaa skiøde och adkombst bekommet haffuer, huilcken platz etc. Giffuett Rensborg 16 junij 1642.

Sæl. Registre XXI. 156.

III s.232

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 3 09:02:22 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top