eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.334

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 231
Nummer: 334


<-Forrige . Indhold . Næste->

334.

17 Maj 1642.

Uordner paa Frue Kirkegaard forbydes.

Christian 4 giøre alle witterligt, att efftersom wi naadigst erfarer attskillige muttwillige personer, saa och børn, tønde, saa wel om søndagen som ellers andre dage, naar tienisten er, at lade sig finde paa Wor Frue kierckegaard och der vden nogen skye med legen, stimen och andre vskickellighed at forstyrre tienisten vdi kircken, ja well att rotte sig sammen och sette sig op jmoed dennom, som vdi en goed meening ere forordnet till dett att skulle hindre, da saadan muttwillighed att forekomme wille wi alle och en huer alworligen och strengelligen haffue befalet, att de sig baade sielff saa och deris børn och tynde adwarer, at de sig her effter saadan vskickellighed enthollder. Betredis nogen saa och befindis herimod paa forskreffne kiergaard nogen vtilbørlig muttwillighed, men tienisten vdi kircken warer, at begaa, skall de vnge vden ald naade reffsis med ris och hug, men de som store ere straffis vdi halsjern eller andre maader, efftersom deris forseelse stor befindis; saa frembt forelderne och hosbonderne och hervdi forsømmelige findis, skall de deromb adwaris och siden tillbørligen staa till rette, huor effter sig en huer kand haffue att rette och forhollde och for skade at tage ware. Hafniæ 17 maji anno 1642.

Sæl. Registre XXI. 138.

III s.231

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 3 08:52:19 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top