eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.329

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 229
Nummer: 329


<-Forrige . Indhold . Næste->

329.

22 Marts 1642.

De Tømmermænd, der arbejde paa Rasmus Jensens Skibe, fritages imidlertid for Udskrivning.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom os elskelige Rasmus Jensen, borger och indwaaner her wdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, vnderdanigst giffuer tillkiende, huorledis hand med første her for wore kiøbsteder Kiøbenhaffn och Christianshaffn nogle skibe agter at lade opbygge, huor till hand en egen mester wille antage, med vnderdanigst begiering wi naadigst wille bewillge, att samme mestere med sitt kald, som forskreffne skib skulle bygge, maatte jmedlertid de paa dennom arbede, for woris tieniste och vdskriffning were fri och forskaanet, da haffue wi naadigst vndt och bewilget och nu med dette wortt obne breff vnde och bewilge forskreffne mester och arbedtzfolck, som paa forskreffne Rasmus Jensens skibe arbede, maa for woris arbede och vdskriffning were forskaanet jndtill forskreffne skibe forferdigt ere, dog at samme mester icke antager nogle tømmermend, enten som nu er eller haffuer weret vdi woris tieniste. Hafniæ 22 martii anno 1642.

Sæl. Registre XXI. 112.

III s.229

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 2 21:42:59 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top