eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.326

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 227-228
Nummer: 326


<-Forrige . Indhold . Næste->

326.

28 Okt. 1641.

De Tømmermend, der arbejde paa Hans Mandixens Skib, forskaanes i den Tid for Udskrivning.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom os elskelig Hans Mandixen, borger och indwaaner her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, vnderdanigst giffuer tillkiende, huorledis hand med forderligste agter her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn at lade bygge et skib paa en 100 lester eller mere stordt, med vnderdanigst begiering wi naadigst wille bewilge, att de tømmermend och arbedtzfolck, som forskrefne skib skulle bygge, maatte, jmedlertid de forskreffne hans skib paa arbeder, for woris tieniste och vdskriffning were fri och forskaanet, da haffue wi aff wor synderlig gunst och naade naadigst vndt och bewilget och nu med dette wortt obne breff vnde och bewilge alle forskreffne tømmermend och arbedtzfolck, som paa forskreffne Hans Mandixens skib arbede, maa for woris arbede och vdskriffning were forskaanet,

III s.227

saa lenge de paa forskreffne hans skib arbede. Forbiudendis etc. Hafniæ 28 octobris 1641.

Sæl. Registre XXI. 102-03.

III s.228

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 2 21:30:21 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top