eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.319

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 223-224
Nummer: 319


<-Forrige . Indhold . Næste->

319.

9 Okt. 1641.

Privilegier for Skræderne.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom skrederne her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn sig besuerger en deell att komme hid till byen och strax sig att boesette paa handwerckett, huorudoffuer deris tall saa forfyllis, att dend ene ingen næring kand haffue for dend anden, da endog wi icke er tillsinds de for nogle och 20 aar siden med gott och wigtig betenckende affskaffede skredere j nogen maader enten till deell eller gandske att lade komme paa fode, dog haffuer wi naadigst bewilget skrederne her vdi byen vdi nest-

III s.223

følgende ti aar dise tuende effterfølgende friheder, først att jngen maa komme vdi lauget, med mindre hand haffuer tient vdi tuende aar hos mesterne her vdi byen och wed sin tieniste louglig er skilt, dernest att ingen mere her vdi Kiøbenhaffn och des forsteder, saawiit vnder byens rett ere, maa were end hundrede och tiuffue mester skredere; med resten belangendis skreder lauget haffuer borgemestere och raad, som de for os wilde ansuare, att holle offuer woris derom vdgangne forordninger, huor effter en huer kand haffue sig att rette. Hafniæ dend 9 octobris anno 1641.

Sæl. Registre XXI. 76-77.

III s.224

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 2 08:35:32 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top