eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.311

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 220
Nummer: 311


<-Forrige . Indhold . Næste->

311.

2 Maj 1641.

Stadfæstelse paa Købet af et Hus ved Enden af Kristianshavns Bro. Jfr. I. Nr. 439, 442.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom os elskelig Jonas Heidemark anno 1630 den 17 martii, der hand waar toldere her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, haffuer bekommet woris naadigste skiøde paa en wor och cronens hus wed enden aff Christianshaffns broe liggendis, som haffuer weret wor toldboed, med dis tilliggendis platz med sin lengde och brede effter her hos hengendis skiødis widere jndholld, och en wed naffn Hans Knip, borger och jndwaaner vdi wor kiøbsted Christianshaffn, sig samme platz aff forskreffne Jonas Heidemarck haffuer tillforhandlet och forskreffne Hans Knip vnderdanigst er begierendis wi naadigst her hos hengendis skiøde wille confirmere och stadfeste, da wille wi hermed haffue samme herhos hengende skiøde confirmeret och stadfest och hermed confirmere och stadfeste vdi alle sine ord, puncter och articler med sin lengde och brede, som dend indhollder och formelder, saa forskreffne Hans Knip och hans arffuinger maa giøre sig samme hus och platz saa nyttig, som hand best kand. Forbiudendis etc. Hafniæ 2 maji 1641.

Sæl. Registre XXI. 52.

III s.220

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 1 20:25:11 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top