eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.308

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 218-219
Nummer: 308


<-Forrige . Indhold . Næste->

308.

28 April 1641.

Pas til Østersøen for Jakob Madsens Skib.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom os elskelig Jacob Madtzen, borger och jndwaaner vdi wor kiøbsted Christianshaffn her for wor kiøbsted Kiøbenhaffn, vnderdanigst herfra haffuer vdskibett vdi hans skude med hans skiper och fuldmegtig Niels Søffrensen tolff lester spansk salt, 18 tønder paa lesten, beregnet effter Kiøbenhaffns stadtzmaall, huormed hand agter sig till Calmar udi Suerig, huilcke forskreffne 12 lester salt hand for os wed sin høyeste æd haffuer bekrefftet, att hannom sielff tilkommer, och efftersom samme skiper och fuldmegtige derfra skall indskibe en andeell ølandske foedsteen

III s.218

jgien till woris fornødenhed, da bede wi kierligen wore kiere wenner, naboer och forwanter, som forskreffne Jacob Madtzens skiper och fuldmegtige hender for at komme, attj befordre hannom till dett beste, ladendis hannom fri och vbehindrett passere och repassere. Sligt wille wi med forskreffne wore kiere wenner, naboer och forwandter vdi lige eller andre maader jgien forskylde och bekiende. Giffuet Hafniæ den 28 aprilis 1641.

Sæl. Registre XXI. 48-49.

III s.219

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 1 12:38:07 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top