eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.306

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 217
Nummer: 306


<-Forrige . Indhold . Næste->

306.

9 April 1641.

Det tillades at stifte private Senge i Vartov.

Christian 4 giøre alle witterligtt, efftersom os vnderdanigst er forberettett, huorledis der skulle findis de personer, som wille stiffte senge vdi Wartous hospital her for wor kiøbsted Kiøbenhaffn, dermed att forøge de fattigis vnderholding, da paa dett de fattiges vnderhollding der wed kand forbedris och forøgis, haffue wi aff wor synderlig gunst och naade vndt och bewilgett och tilladt, saa och med dette wortt obne breff vnde, bewilge och tillade en huer, som will giffue till forskreffne Wartows hospitall et halfftusindt rixdaler, maa och skall haffue en seng der inde till en fattig, som lige med andre hospitals lemmer der sammesteds skall spisis och vnderholldis, och skulle forskreffne 500 rixdaler hoffuetstoell settis paa rente hos wederhefftige folck och aldrig optagis, mens renten stedtze der aff brugis till bemelte hospitals leens vnderholling, huor effter bispen her vdi wortt land Sielland med de tuende ellste borgemestere her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, de som nu ere eller her effter kommendis worder, som ere forskreffne hospitals tillforordnede forstandere, haffuer sig att rette och forhollde. Giffuett paa wortt slott Kiøbenhaffn den 9 aprilis anno 1641.

Sæl. Registre XXI. 21-22.

III s.217

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 1 12:28:55 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top