eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.302

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 215-216
Nummer: 302


<-Forrige . Indhold . Næste->

302.

5 April 1641.

Der maa indledes Vand til et Hus i Springgade.

Christian 4 giøre alle witterligtt, efftersom en wed naffn Hans Albrechtsen hattemager vnderdanigst aff os haffuer weret begerendis, att wi hannom naadigst wille bewilge, att hand maatte ledsage

III s.215

wandett fra de ferske wandrender, som gaar langst wed hans hus j Springaden och løber till woris Rottgetthus j Pilestredet, da haffue wi aff wor synderlige gunst och naade naadigst bewilget och tillatt, saa och med dette wortt obne breff bewilge och tillade forskrefne Hans Albrechtsen hattemager att maa ledsage wandet fra forskreffne ferske wandrender, som løber ner wed hans hus j Springaden och ner till wortt Gietthus j Pilestredet, till sit hus, och dett till wortt arbeds fortsettelse, dog icke lengere samme wands ledsagelse att niude, end hand woris arbede vnder henderne haffuer och wi derom anderledis derom tillsigendis worder. Forbiudendis etc. Hafniæ den 5 aprilis anno 1641.

Sæl. Registre XXI. 18.

III s.216

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 1 12:14:43 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top