eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.30

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 26-27
Nummer: 30


<-Forrige . Indhold . Næste->

30.

1515.

Bundtmagernes og Skindernes Skraa. Jfr. II. Nr. 212.

1. Først at inghen skall arbæide bwntmagere eller skynder gerning hær vdi Køpenhaffn till forne vden han gier fult for embedet.

2. Item først en broder døer i theris giilde, thaa skulle ij brøder voge offuer ligeth oc alle brødre oc søstre offre for thet oc inghen bort gaa føre thet er begraffuet; hoo ther emod giør, han giffuer j marck wox i gildit, vden hand haffuer ieth forfald.

3. Item skall han giøre som bwntmagere embet skal vinde, mand eller swend, eth graat almwsien, eth buge foer oc eth graat ryge foer, oc hwem som skynder embet skall vinde, han skall giøre eth offuer liff qwinde skyndkiortel, en mande subenn, eth paar skallen barken handske, vstraffelig paa allermandz verckested eller gernyngsted; hwilken thet giør fuldkomelighen, han skall anammes for fuld gilde broder; giør the thet icke, tha skulle the vandre saa lenge the konde thet forbedre.

4. Item hwo skall haffue wort embede, mand eller swend, han skall haffue syt echthe breff oc sit lære breff.

5. Item hoo som haffue anden sted bod for mester, hannwm skall forbiwdis wort embet hære vti Køpenhaffn.

6. Item hwilken qwine som haffuer misted syn hosbonde aff liffuit, hwn maa bruge emdedet eth aar om kryng, men tagher hwn ther for inden en anden mand, som icke kan embedet, tha skall hynde forbiwdis at bruge wort embet i nogre mode.

7. Item hwilken mesterss baren, som will lære æmbedet aff wort law, han skall haffue halffdelenn frii.

8. Item er theris ingang j marc, ij dages kost vstraffelig, x march pendynge, v marc wox.

9. Item skall inghen giøre qwinde skyndkiortele aff vtugen gerninge; hoo ther emod giøre haffuer forbrut en tøne øøll oc ij march wox.

10. Item skall inghen leyde anden mandz swend fore hanss retthe steffne er, vnder j tønne øøll oc ij marc wox.

11. Item en lære dreng skall giffue en halff tøne øll oc ij marc wox.

12. Item hwem allermand befaller nøglene till lywssene till kronen i kircken, han skall giffue j marc wox saa tith han thet forsømmer at tende lywssene.

13. Item hwilke [icke] komme betymeligen till steffne, naar the worde tileskede, the giffue j skilling.

III s.26

14. Item først the dricke theris selskab, wore there noghen, som andhen fortørnede meth ord eller gernynge, han skall giffue j tønne øll oe ij marc wox, om han kierer thet for fogheden eller borgmesteren før han kierer thet for allermanden.

15. Item hwem som dricker sig druckenn, saa at han vpgiffuer, han giffaer j tønne øll oc ij marc wox.

16. Item inghen bede gester vden the, som lawen erre verd, oc sighe allermanden till hwem the erre.

17. Item hoo som icke giffuer allermanden liwd, først han klapper, han giffuer en marc wox.

18. Item inghen skall holle steffne aff gildbrøderne, vden ther er en radmand til hoss, hwem radet till setter.

19. Item allermanden maa haffue ij geste oc stolzbroderen j gest.

20. Item hwo som giør emod hanss erre, han skall werre embedet saa nær, som embetzmanden wille.

Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

III s.27

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 6 19:58:08 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top