eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.299

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 213
Nummer: 299


<-Forrige . Indhold . Næste->

299.

20 Okt. 1640.

Klavs Daas Mageskifte med Vartov Hospital om noget Jordegods.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom os elskelig her Claus Daa till Raunstrup, ridder, wor mand, raad, rigens admiral och embitzmand paa wor slott Draxholmb, nu for magelaug och ewig eyendomb vnderdanigst haffuer vdlagt till Wartous hospitall effterskreffne hans gaard och godtz aff hans jordegodtz, liggendis vdi wortt land Sielland vdi Roskyldgaards leen vdi Kaldslund, som Peder Pedersen paaboer, skylder aarligen iiij pund biug, vi tønder are, j foroxe, iij Mk. landgildepenge, med ald forskreffne gaards och gotzis eyendomb, landgilde, herlighed, rente och rette tilliggelse, aldelis intett vndertagen j nogen maader, efftersom dett breff forskreffne Claus Daa os paa Wartous hospitals wegne giffuet haffuer, ydermere formelder och vdwiser, da haffue wi der jmod till fyllist wederlag paa forskreffne Wortous hospitals wegne naadigst igien vdlagt till forskreffne her Claus Daa och hans arffuinger effterskreffne Wartous hospitals gaarde och godtz liggendis vdi wortt land Sielland i Wordingborg leen j Hammersherrjtt j Aalstrup sogn och by tuende gaarde, den første Hans Nielsen paaboer, skylder aarligen ij pundt biug, j gaas, j par høns, vi Sk. landgildepenge, den anden Niels Gudmundsen paaboer, skyllder aarligen ij pund biug, j gaas, j par høns, vj Sk. landgildepenge, noch vdi Tybiergherrit, Fensmarck sogn, Kalckerup en gaard Niels Jørgensen jboer, skylder aarligen j pund rug, j pund biug, iiij Sk. landgildepenge. Huilcke forskreffne Wartous hospitals gaarde och godtz etc. Giffuett paa Kiøbenhaffns slott den 20 octobris anno 1640.

Sæl. Registre XX. 306-08.

III s.213

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 1 11:28:26 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top