eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.287

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 209
Nummer: 287


<-Forrige . Indhold . Næste->

287.

9 Jan. 1640.

Erik Bredal beskikkes til Præst paa Kristianshavn.

Christian 4 antager os elskelig, hederlig och wellerd mester Erick Bredal, skolemester vdi wor kiøbsted Nykiøbing vdi Falster, att skall were sogneprest vdi wor kiøbsted Christianshaffn, och skall hand were forpligt vdi samme hans tieniste saa well som liff och leffnet att forholde sig christelligen, erligen och well, som en retskaffen sogneprest eigner och well anstaar, saa och skall hand jligemaader were obligeret om morgenen fra 6 til 8 omb søndagen, fredagen och festdagen att predicke tysk och siden fra 8 till 10 forskreffne søndage och andre hellige dage danske, och haffue wi hannom naadigst for samme hans tieniste bewilget aarligen till saa lenge forskreffne woris kiøbsted Christianshaffn kand saa wit tilltage, att den sielff en sogneprest kand vnderholde, att maa bekomme aff wortt renterie en skiffsprestis besolding, som er 170 courant daler. Bedendis och biudendis wore rentemestere etc. Giffuet Hadersleff den 9 januarij 1640.

Sæl. Registre XX. 181-82.

III s.209

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 1 09:13:47 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top