eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.280

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 207
Nummer: 280


<-Forrige . Indhold . Næste->

280.

17 Avg. 1639.

Magistraten maa endnu nyde Havneaccisen i 3 Aar.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom wi for nogen tid siden haffuer bewilget os elskelige borgemester och raad vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn accisen, som er lagt till haffnens reparation sammestedtz, att maatte nyde, och de nu vnderdanigst ere begierendis wi naadigst dennom endnu samme accise paa 3 aars tid wille bewilge, da haffue wi naadigst bewilget och tillat och nu med dette wortt obne breff bewilger och tillader forskreffne borgemester och raad samme accise fra dette wortt obne breffs dato endnu hereffter vdi tre aar att maa niude och beholde. Forbiudendis etc. Glyckstad den 17 augusti 1639.

Sæl. Registre XX. 157.

III s.207

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 29 21:20:57 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top