eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.278

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 205
Nummer: 278


<-Forrige . Indhold . Næste->

278.

11 Avg. 1639.

Fritagelse for Overholdelse af Bryllupsforordningen.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom affgangne Jørgen Fyrens effterleffuerske agter med det forderligste att giøre sin datters bryllop vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, huorfore hun vnderdanigst haffuer weret begierendis wi naadigst wille bewilge, at hun maatte skencke win till samme sin datters bryllup och biude nogle flere folck end woris vdgangne forordning omformelder, da haffue wi naadigst bewilget och tillat och nu med dette wortt obne breff bewilger och tillader forskreffnø Jørgen Fyrens effterleffuerske att maa till sin datters bryllop skencke win och biude nogle flere folck end forordningen omformelder. Forbiudendis etc. Glyckstad den 11 augusti 1639.

Sæl. Registre XX. 155-56.

III s.205

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 29 21:08:54 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top