eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.276

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 204-205
Nummer: 276


<-Forrige . Indhold . Næste->

276.

20 Juni 1639.

Tre Mænd beskikkes til Formænd for Ostindisk Kompagni.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att wi naadigst haffue paa wore och dett ostindiske compagnies wegne antaget och tilbetroet och nu med dette wortt obne breff antage och tillbetro os elskelig Roland Crapey, wor mand och tienere, att were beuinthebbere offuer forskreffne ostindiske compagnie, och skall hand vdi samme sin bestilling lade sig finde huld och tro och woris saa well som det gandske compagnies gaffn och beste wide och ramme vdi alle maader effter dend eed, hand der paa giøre skall, och haffue wi naadigst paa wor och forskrefne compagnies wegne bewilget hannom for samme bestilling 500 rixdaler in specie, huilcken forskrefne hans pension och besolding skall angaa fra dette wortt obne breffs dato 1639 och siden

III s.204

aar effter aar forfølgis saalenge och ald den stund hand vdi samme bestilling bliffuer, och skall hand anamme forskrefne pension aff huis retour som kommer aarligen compagniet till gode. Forbiudendis etc. Hafniæ den 20 junij 1639.

Ligesaadant et obet breff fick borgemester Jacob Michelsen, noch fick Johan Brun lige saadan it.

Sæl. Registre XX. 150-51.

III s.205

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 29 20:50:16 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top