eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.272

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 201
Nummer: 272


<-Forrige . Indhold . Næste->

272.

16 Juni 1639.

Fritagelse for Overholdelse af Bryllupsforordningen.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom os elskelige Niels Hansen, raadmand her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, vnderdanigst haffuer os ladet giffue tillkiende, huorledis hand med det første agter att giøre sin datters brydlop her vdi forskreffne wor kiøbsted Kiøbenhaffn, vnderdanigst begierendis wi naadigst wille lade hannom bewilge till samme sin datters brydlop att maa lade skencke win och biude flere personer der till, end woris forordning om brylloper vdgangen om formelder, da haffue wi naadigst bewilget och tilladt och hermed bewilger och tillader, att forskreffne Niels Hansen maa till samme hans daaters brøllup skencke win och flere personer der till biude, end woris forordning om bryllopper vdgangen om formelder. Forbiudendis etc. Giffuet Haffniæ 16 junij 1639.

Sæl. Registre XX. 143-44.

III s.201

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 29 20:05:09 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top