eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.265

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 195-196
Nummer: 265


<-Forrige . Indhold . Næste->

265.

30 Maj 1639.

Skøde paa Kongens Del af Ostindisk Kompagnihus.

Christian 4 giøre alle wittterligtt, att efftersom os elskelig Roland Croppe, wor mand och tiener, haffuer en summa penge att

III s.195

fordre hos dett ostindiske compagnie och hand vnderdanigst er begierendis vdi hans betaling att maa bekomme dett ostindiske compagniehus neden wed Stranden her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, erbiudendis den att will anamme for tolfftusend speciesdaler, da haffue wi naadigst skiødt och affhendt och hermed skiøder och affhender til forskrefne Roland Croppe woris anpart vdi forskrefne gaard, som strecker sig med det nye hus der hos tillsammen fra Johan Ettersens hus paa den ene side och till affgangne Anders Oluffsens hus paa den anden side langs wed Stranden fyrgetiuffue ni och en halff alen halffniende tom, fra Strandgaden och till Lederstredet langs Johan Ettersens gaard lang halffiersindstiuffue sex och en halff alne to tom, paa den anden side langs forskrefne affgangne Anders Oluffsens gaard lang fra Strandgaden och till Lederstredet tredsindstiuffue och otte alne elluffue tom, fra forskrefne affgangne Anders Oluffsens gaard och till forskrefne Johan Ettersens gaard langs Lederstredet lang halfftredsindstiuffue toe och en halff alen halffierde tom, huilcken wor part vdi forskrefne ostindiske compagnie hus etc. Giffuet Hafniæ den 30 maji 1639.

Sæl. Registre XX. 113-14.

III s.196

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 28 19:48:56 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top