eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.264

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 195
Nummer: 264


<-Forrige . Indhold . Næste->

264.

29 Maj 1639.

Løn bestemmes for Præsten og Degnen ved Holmens Kirke.

Christian 4 bewilger, att oss elskelig, hederlig och wellerdt mand her Anders Andersen, sogneprest paa Bremerholmb her for wort slott Kiøbenhaffn, maa aarligen hereffter och indtill wi anderledis derom tillsigendis worder, niude och bekomme till aarlige pension och besolding denne effterskreffne genandt, som er rug fire pund, biug femb pund, smør en halfftønde, nødekiød tre tønder, flesk et halff skippund, sild to tønder, torsk to tønder, bergefisk tretten lispund, gryen to tønder, ertter to tønder, disligeste haffuer wi naadigst bewilget aarligen till løn och husleye att wille lade giffue hannom pendinge to hundrede och fyrretiuffue courant daler, huilcken forskreffne pension skall begynde och angaa fra dette wort breffs dato och endis till aarsdagen dernest effter och siden fremdelis aar fra aar saaledis forfølges och effterkommis, efftersom forskreffuit staar; vdi ligemaader haffuer wi och naadigst bewilget aarligen att wille lade giffue en klocker och degn som er antaget pendinge 10 rixdaler 6 rixmarck, klede sex alne och foderdug 6 allen. Bedendis och biudendis etc. Giffuet Hafniæ 29 maji 1639.

Sæl. Registre XX. 112.

III s.195

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 28 19:44:50 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top