eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.248

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 188-189
Nummer: 248


<-Forrige . Indhold . Næste->

248.

8 Dec. 1638.

Albrecht Balzer Berens maa indtræde i østersøsk Kompagni.

Christianus quartus giøre alle witterligtt, att efftersom aff os vnderdanigst er begerett vij naadigst ville bevilge os elskelige Albret Baldtzer Berens, voris factor vdi Hamborg, att maatte med indladis och participere vdi dett østerske compagnie, om hand der om ellers med dennom kand foreenes, och nyde de samme privilegier i alle maade, som samme compagnie nyder och bruger, daa saa frembtt forneffnte Albret Baldtzer Berens kand accordere med compagniet, att de hannom vdi samme handell ville annamme, haffuer vij naadigst bevilgett och tilladt och nu med dette vortt obne breff bevilger och tillader, att hand vdi compagniet maa participere och ellers i alle maader nyde de samme privilegier och friheder, compagniet her vdinden angaaendes, som dee andre participanter nyder och bevilgett er, dog

III s.188

skall her med iche vere meentt, att forneffnte Albret Baldtzer Berns maa eller skall tage nogen vdi Hamborg vnder itt skin med sig i mascepie; dersom dett befindes, daa dett vere i voris minde. Glychstad dend 8 decembris 1638.

Sæl. Registre XX. 47.

III s.189

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 27 20:20:39 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top