eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.247

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 188
Nummer: 247


<-Forrige . Indhold . Næste->

247.

15 Nov. 1638.

Bevilling til at handle i Egnen om Vardøhus.

Christian 4 bevilger Bentt Pedersøn Katt, jndvoner vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, med hans medkonsorter sammestedtz att maa selff eller ved hans fuldmectige paa denne ene gang och vdi nestkommendes aar med itt hans skib kaldes Katt, stortt paa .... lester, som forneffnte Bentt Pedersøn Katt er skipper paa, lade besøge voris och Norges crones strømme norden omkring vortt slott Vardehuus till Malmes, Corvage, St. Nicolai eller andenstedtz, huor vinden hannom vnder Rysland eller Lapland vill føye och sig hans leylighed best begiffue kand, och der sammestedtz handle och forvandle huis godtz och vare hand medfører, och sig igien tilforhandle huis vare der er att bekomme, och der med fremdelis att bruge och søge sin nering och biering, huor hand selff best synes, dog skall hand iche maa bruge nogen kiøbenskab med vor vndersaatter imellem Bergen och Vardehuus, imod Bergen borgeris contors och Trundhiemb borgeris previlegier och friheder, och skall hand giffue och fornøye vor embidtzmand paa vortt slott Vardehuus thold och rettighed, os och Norges crone der aff bør, naar hand derfor offuerseglendes vorder, thi forbyde vij vore admiraler, skibs capitainer och vdleggere samptt vore fogder, embitzmend« etc. Giffuett Glycstadt dend 15 novembris 1638.

Sæl. Registre XX. 42.

III s.188

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 27 20:16:11 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top